Home
Home

Home
Home
Home

Home

Protestantse gemeente
Hoek van Holland


Geloven doe je Samen

Welkom!


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. Actuele informatie kunt u vinden onder items: Zondagsbrief, Samenloop (kerkblad),
Kerkdiensten enz..    Wilt u weten over de organisatie kijk dan bij Organisatie.  
Kunt u uw benodigde informatie niet vinden neem dan contact op met de geleding
die u antwoord kan geven via de link Contact.   

Graag tot ziens in onze gemeente, want
Geloven doe je Samen.

Actueel

CORONA


kerkdiensten


zondagsbrief


liturgie


agenda


samenloop

Over ons
contact


visie


organisatie

Geven

Anbi

Geloof

informatie

Overige info


Archief


foto/film


  

Komende diensten                    
Beperkt voor kerkgangers. (u kunt zich tot vrijdagavond aanmelden via voorzitter@pghvh.nl of telefonisch
tussen 19.00 en 21.00 uur.bij Wim v Leeuwen 386771 of Jolanda Schaap 386015
) verder alleen via Kerkomroep te volgen


zondag 25 juli                    10.00 uur             Ds. J. Prosman, Hoevelaken

zondag 01 aug                  10.00 uur             Mevr R N Slot-de Haan, Maasland

zondag 08 aug                  10.00 uur             ds B Schoone, Poeldijk
zondag 15 aug                  10.00 uur             ds. Dirk van Duijvenbode    
STRANDDIENST (info volgt bij slecht weer)

Wat de Bijbel zegt over liefde
10 Bijbelcitaten over Gods liefde voor mensen

Veel mensen spreken over liefde als een soort positief, subjectief gevoel. De Bijbel laat ons zien dat Gods liefde veel meer is dan dat. Ze is sterk, eeuwig, en is de grond onder Gods reddingswerk. We hebben hier tien Bijbelse citaten verzameld die je een indruk geven van Gods liefde voor mensen.


Jesaja 54:8 In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.


Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.


Jeremia 31:3 Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.


Johannes 13:1 En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.


Johannes 15:9 Zoals de Vader Mij [=Jezus] liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.


Johannes 16:27 De Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan.


Romeinen 8:38-39 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.


1 Johannes 3:16 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven.


1 Johannes 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.


Openbaring 1:5-6 Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen


Hoe spreken deze Bijbelteksten tot jou? Deel je gedachten hier beneden!

informatie van website bijbelwoord.nl