Home

Protestantse gemeente
Hoek van Holland


Geloven doe je Samen

ANBI


De Protestantse Kerk te Hoek van Holland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.De Protestantse Kerk te Hoek van Holland heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconie├źn en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.


Nieuwe ANBI-regels


Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk met haar gemeenten, diaconie├źn en classes aan de nieuwe regels voldoen.
Er moet een directe link zijn naar de specifieke gegevens. (zie hieronder)

  

  

ANBI gegevens PGHVH   

ANBI gegevens Diaconie   

jaargegevens PGHVH 

jaargegevens Diaconie 

Heeft u behoefte aan meer informatie??
klik
hier!!