Home
Home

Home
Home
Home

Home

Protestantse gemeente
Hoek van Holland


Geloven doe je Samen

Welkom!


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. Actuele informatie kunt u vinden onder items: Zondagsbrief, Samenloop (kerkblad),
Kerkdiensten enz..    Wilt u weten over de organisatie kijk dan bij Organisatie.  
Kunt u uw benodigde informatie niet vinden neem dan contact op met de geleding
die u antwoord kan geven via de link Contact.   

Graag tot ziens in onze gemeente, want
Geloven doe je Samen.

Actueel

CORONA


kerkdiensten


zondagsbrief


liturgie


agenda


samenloop

Over ons
contact


visie


organisatie

Geven

Anbi

Geloof

informatie

Overige info


Archief


foto/film


  

Dorpskerk

Komende diensten                    
Alleen via Kerkomroep te volgenzondag 07 mrt                   10.00 uur             ds. Dirk van Duijvenbode              3e zondag 40dagen tijd
zondag 14 mrt                   10.00 uur             ds. Dirk van Duijvenbode              4e zondag 40dagen tijd

zondag 21 mrt                   10.00 uur             ds M Treuren, Pijnacker                  5e zondag 40dagen tijd

Johannes 8


1 Loof de HEER, want hij is goed,

eeuwig duurt zijn trouw.

2 Laat Israël zeggen:

‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –

3het huis van Aäron zeggen:

‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –

4wie de HEER vreest, zeggen:

‘Eeuwig duurt zijn trouw.’

5 In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’

En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.

6 Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,

wat kunnen mensen mij doen?

7 Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde,

kijk ik op mijn haters neer.

8Beter te schuilen bij de HEER

dan te vertrouwen op mensen.

9Beter te schuilen bij de HEER

dan te vertrouwen op mannen met macht.

10Alle volken hadden mij ingesloten

– ik weerstond ze met de naam van de HEER –

11ze sloten mij van alle kanten in

– ik weerstond ze met de naam van de HEER –

12 ze sloten mij in als een zwerm bijen

maar doofden snel als een vuur van dorens

– ik weerstond ze met de naam van de HEER.

13Jullie sloegen mij en ik viel,

maar de HEER heeft geholpen.

14 De HEER is mijn sterkte, mijn lied,

hij gaf mij de overwinning.

15Hoor, gejubel om de overwinning

in de tenten van de rechtvaardigen:

de rechterhand van de HEER doet machtige daden,

16de rechterhand van de HEER verheft mij,

de rechterhand van de HEER doet machtige daden.

17Ik zal niet sterven, maar leven

en de daden van de HEER verhalen:

18de HEER heeft mij gestraft,

maar mij niet prijsgegeven aan de dood.

19Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,

ik wil binnengaan om de HEER te loven.

20 Dit is de poort die leidt naar de HEER,

hier gaan de rechtvaardigen binnen.

21Ik wil u loven omdat u antwoordde

en mij de overwinning gaf.

22 De steen die de bouwers afkeurden

is een hoeksteen geworden.

23Dit is het werk van de HEER,

een wonder in onze ogen.

24Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,

laten wij juichen en ons verheugen.

25HEER, geef ons de overwinning,

HEER, geef ons voorspoed.

26 Gezegend wie komt met de naam van de HEER.

Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

27De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht.

Vier feest en ga met groene twijgen

tot aan de horens van het altaar.

28U bent mijn God, u zal ik loven,

hoog zal ik u prijzen, mijn God.

29Loof de HEER, want hij is goed,

eeuwig duurt zijn trouw.