Start


Start

Start
Start

Start
Start

ANBI

Dorpskerk

Welkom!

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. Actuele informatie kunt u vinden onder items: Zondagsbrief, Samenloop (kerkblad), Kerkdiensten enz..    Wilt u weten hoe het pastoraat is verdeeld, kijk dan
bij Organisatie / Sectie-indeling.   Kunt u uw benodigde informatie niet vinden neem dan contact op met de geleding
die u antwoord kan geven via de link Contact.    Graag tot ziens in onze gemeente, want
Geloven doe je Samen.

Spreuken 21


1 De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de HEER,

hij leidt ze waarheen hij maar wil.


2 Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg,

de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.


3 De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt

dan dat je een offer brengt.


4 Een hooghartige blik, een aanmatigend hart,

wat een goddeloze uitstraalt is zondig.


5 De plannen van een vlijtig mens strekken hem tot voordeel,

wie overijld te werk gaat, zal gebrek lijden.


6 Rijkdom verworven door bedrog

is als een vluchtige adem op zoek naar de dood.


7 Het geweld van goddelozen sleurt hen naar de ondergang,

ze weigeren het recht in acht te nemen.


8 Een bedrieger volgt slinkse wegen,

een eerlijk mens handelt oprecht.


9 Je kunt beter in een hoekje op het dak wonen

dan in één huis met een vrouw die ruzie zoekt.


10 Een goddeloze is uit op het kwaad,

hij toont geen medelijden met zijn medemens.


11 Als je een spotter terechtwijst, trekt die onervarene daar lering uit,

als je een wijze berispt, vermeerdert zijn wijsheid.


12 De rechtvaardige God slaat de goddelozen gade,

hij stort ze in het verderf.


13 Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme

zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen.


14 Een heimelijke gift doet woede bedaren,

onderhands gegeven geld temt razernij.


15 De rechtvaardige geniet ervan het recht in acht te nemen,

wie onrecht doet, wacht ellende.


16 Wie afdwaalt van de weg van het verstand

zal belanden in het rijk van de schimmen.


17 Wie te vaak feestviert, zal gebrek lijden,

wie te veel van eten en drinken houdt, wordt nooit rijk.


18 Goddelozen zijn het losgeld voor rechtvaardigen,

oprechten worden vrijgekocht, trouwelozen niet.


19 Je kunt beter in de woestijn wonen

dan samenleven met een humeurige vrouw die ruzie zoekt.


20 Een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis,

een dwaas verkwanselt hem.


21 Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft,

ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.


22 Een wijze overwint een stad vol keurtroepen,

hij verlamt de kracht waarop ze vertrouwen.


23 Wie zijn tong in toom houdt,

bespaart zich in zijn leven allerlei ellende.


24 Een spotter is verwaand en onbeschoft,

hij is grenzeloos hooghartig.


25 De verlangens van een luiaard leiden tot zijn dood,

hij weigert zijn handen te gebruiken.


26 Velen willen almaar meer bezit,

maar de rechtvaardige geeft, hij houdt niets voor zichzelf.


27 Het offer van de goddelozen is een gruwel,

vooral als de bedoeling slecht is.


28 Een onbetrouwbare getuige moet de mond worden gesnoerd,

maar wie vertelt wat hij weet, mag uitspreken.


29 Een goddeloze zet een trots gezicht,

de oprechte gaat de weg die hij moet gaan.


30 Wijsheid, inzicht, plannen,

niets houdt stand tegen de HEER.


31 Het paard wordt gereedgemaakt voor de strijd,

de overwinning hangt af van de HEER.

Komende diensten


zondag 02 okt  10.00 uur        ds. G. van Dijk uit Maassluis  Israelzondag

zondag 09 okt  10.00 uur        ds. (nog onbekend!)

Geloven
        doe je
              samen

Nieuws

Contact

Over ons

Geloof

Kerkdiensten

Zondagsbrief

Vorming en

Toerusting

Liturgie

Organisatie

Samenloop

Foto / Film

Links

Agenda

Archief

Kerkdiensten

ANBI