Home
Home


Home
Home
Home

Protestantse gemeente
Hoek van Holland


Geloven doe je Samen

Welkom!


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. Actuele informatie kunt u vinden onder items: Zondagsbrief, Samenloop (kerkblad),
Kerkdiensten enz..    Wilt u weten hoe het pastoraat is verdeeld, kijk dan

bij Organisatie.   Kunt u uw benodigde informatie niet vinden neem dan
contact op met de geleding die u antwoord kan geven via de link Contact.   

Graag tot ziens in onze gemeente, want
Geloven doe je Samen.

Actueel

kerkdiensten


zondagsbrief


liturgie


agenda


samenloop

Over ons
contact


visie


organisatie

Geven

Anbi

Geloof

informatie

Overige info

KERKZOEKER


Archief


foto/film


NIEUWS

Dorpskerk

Komende diensten                     


zondag 08 dec               10.00 uur           ds. Dirk van Duijvenbode      "2e advent    Heilig avondmaal"
zondag 15 dec               10.00 uur           ds. Dirk van Duijvenbode      "3e advent    dopen"

zondag 22 dec               10.00 uur           prop H. Meijer uit Den Haag   "4e advent"

Het licht wint


In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Johannes 1: 1-5


Door Gods Zoon leren wij God kennen, lazen we gisteren.

In de Here Jezus laat God zien Wie Hij is. En hoe groot zijn liefde en genade zijn.


Na de zondeval kwam de mens terecht in duisternis en dood.

Het tegenovergestelde van licht en leven.

De satan wil helemaal niet dat we God kennen zoals Hij is.

Hij doet alles om ons zicht op God te vertroebelen.

Hij begon daar meteen mee, al bij Adam en Eva.

Liegen over wie God is.

De satan heeft het door heel de geschiedenis heen geprobeerd.

Vanaf de schepping tot aan Johannes, en vanaf Johannes tot aan vandaag.

Hij wil ons beeld van God verduisteren.


Maar Johannes komt tot een heerlijke conclusie.

Al die tijd is het de duisternis niet gelukt om het licht in zijn macht te krijgen! vers 5

De duisternis kon het niet winnen van het licht.


Wat doet de vijand als hij terrein verliest?

Hij wordt steeds boosaardiger in zijn strijd.

En dat merken ook wij.

We zien de duisternis om ons heen.

We zien hoeveel mensen er van God vervreemd zijn.

Mensen die liever in het donker leven dan in het licht. vers 10


We merken het in ons eigen leven.

Donkere wolken die het licht verduisteren, die ons zicht op God belemmeren.

Wolken van eigenwijsheid, van verdriet en pijn, van tegenspoed en zonde.

De satan doet niets liever dan ons scheiden van de Vader.

Hij wil onze relatie met God verstoren. Een mist optrekken in ons vertrouwen op God. Twijfel zaaien over de kennis die we opdoen uit de Bijbel.


Ja, ook in ons leven probeert de duisternis het licht in zijn macht te krijgen.

‘Kijk eens wat er in de wereld gebeurt. Waarom doet God niets? Is dat liefde?’

‘Is God wel te vertrouwen? Hij doet mooie beloften. Maar ik merk er niets van.’

‘Waarom helpt God me niet? Hij belooft dat Hij zijn kinderen niet in de steek laat. Maar Hij laat mij zitten…’


De Here Jezus is het antwoord op de duisternis.

Hij heeft de macht van het duister gebroken toen Hij stierf aan het kruis.

God begon de Schepping met de woorden ‘Laat er licht zijn.’ Genesis 1:3

Het licht – de grootste vijand van het duister.

Zodra er licht schijnt, al is het maar een klein straaltje, moet de duisternis wijken!

God begint de nieuwe schepping wéér met licht.

Hij zond de Here Jezus, het Licht der wereld.


Gebed: HEER, wat een rust dat ik mag weten dat ook in mijn leven de duisternis het niet zal winnen. Laat het licht van uw liefde en genade in mijn leven schijnen, zodat de wolken van zonde en verdriet verdreven worden. Amen.

Dorpskerk