Start


Start

Start
Start

Start
Start

ANBI

Dorpskerk

Welkom!

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. Actuele informatie kunt u vinden onder items: Zondagsbrief, Samenloop (kerkblad), Kerkdiensten enz..    Wilt u weten hoe het pastoraat is verdeeld, kijk dan
bij Organisatie / Sectie-indeling.   Kunt u uw benodigde informatie niet vinden neem dan contact op met de geleding
die u antwoord kan geven via de link Contact.    Graag tot ziens in onze gemeente, want
Geloven doe je Samen.

 

Spreuken 11


1  Een valse ​weegschaal​ is de HEER een gruwel,

zuivere ​gewichten​ zijn hem welgevallig.

2 Hoogmoed leidt tot schande,

wijsheid kenmerkt wie bescheiden is.

3 Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids,

wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.

4 Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft,

rechtvaardigheid​ redt van de dood.

5 Wie ​rechtvaardig​ leeft, baant zich een rechte weg,

een goddeloze legt voor zichzelf een hinderlaag.

6 Wie eerlijk leeft, wordt door zijn ​rechtvaardigheid​ gered,

wie onbetrouwbaar is, raakt verstrikt in zijn begeerte.

7 Wanneer een goddeloze sterft, gaat al zijn hoop verloren,

van zijn rijkdom hoeft hij niets te verwachten.

8 Wie ​rechtvaardig​ is, wordt bevrijd van zijn ellende,

zijn plaats wordt ingenomen door een goddeloze.

9 Een kwaadaardig iemand richt met zijn woorden anderen te gronde,

een rechtvaardige wordt door inzicht gered.

10 Als het rechtvaardigen goed gaat, is heel de stad verheugd,

als goddelozen ten onder gaan, klinkt overal gejuich.

11 Door de ​zegen​ van oprechte mensen komt een stad tot bloei,

de uitspraken van goddelozen zijn haar ondergang.

12 Wie zijn medemens kleineert, heeft geen verstand,

iemand met inzicht zwijgt.

13 Bij een roddelaar is een geheim niet veilig,

wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.

14 Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder,

een keur van raadgevers brengt het tot bloei.

15 Wie borg staat voor een vreemde brengt zichzelf veel schade toe,

wie zo’n handslag wantrouwt, weet zich veilig.

16 Een vrouw verwerft haar ​eer​ door haar bevalligheid,

een man zijn rijkdom door zijn kracht.

17 Wie liefdevol is, bewijst zichzelf een weldaad,

wie wreed is, schaadt zichzelf.

18 De winst van een goddeloze is bedrieglijk,

het loon van een rechtvaardige is duurzaam.

19 Wie werkelijk ​rechtvaardig​ is vindt het leven,

wie uit is op het kwaad de dood.

20 De HEER verfoeit bedriegers,

wie eerlijk leven, zijn hem welgevallig.

21 Zo zeker als een onrechtvaardige gestraft wordt,

zo zeker gaat het nageslacht van een rechtvaardige vrijuit.

22 Schoonheid bij een vrouw zonder verstand

is een gouden ​ring​ in de snuit van een varken.

23 Wat een rechtvaardige verlangt, brengt niets dan goeds,

wat een goddeloze hoopt, veroorzaakt rampspoed.

24 Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker,

wie gierig is, wordt arm.

25 Een gulle gever zal gedijen,

wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.

26 Wie zijn graan vasthoudt, wordt door het volk vervloekt,

wie het verkoopt, wordt gezegend.

27 Wie het goede zoekt, zal waardering vinden,

wie het kwade zoekt, wordt door het kwaad getroffen.

28 Wie vertrouwt op zijn rijkdom is een blad dat valt,

een rechtvaardige komt tot bloei.

29 Wie have en goed verwaarloost, krijgt er wind voor terug,

zo’n dwaas wordt de ​slaaf​ van een wijze.

30 Een ​rechtvaardig​ mens plant een levensboom,

wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in.

31 Een rechtvaardige krijgt op aarde zijn loon,

zondaars en goddelozen niet minder.

Komende diensten
 

zondag   26  feb 10.00 uur     prop. J. Hagendijk, Amsterdam
vrijdag    03 maart 19.00 uur Wereldgebedsdag
zondag   05 maart 10.00 uur     ds. J. Henzen, Wateringen      begin 40 dagentijd

  

Geloven
        doe je
              samen

Nieuws

Contact

Over ons

Geloof

Kerkdiensten

Zondagsbrief

Vorming en

Toerusting

Liturgie

Organisatie

Samenloop

Foto / Film

Links

Agenda

Archief

Kerkdiensten

ANBI