Home
Home

Home
Home
Home

Home

Protestantse gemeente
Hoek van Holland


Geloven doe je Samen

Welkom!


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. Actuele informatie kunt u vinden onder items: Zondagsbrief, Samenloop (kerkblad),
Kerkdiensten enz..    Wilt u weten over de organisatie kijk dan bij Organisatie.  
Kunt u uw benodigde informatie niet vinden neem dan contact op met de geleding
die u antwoord kan geven via de link Contact.   

Graag tot ziens in onze gemeente, want
Geloven doe je Samen.

Actueel

CORONA


kerkdiensten


zondagsbrief


liturgie


agenda


samenloop

Over ons
contact


visie


organisatie

Geven

Anbi

Geloof

informatie

Overige info


Archief


foto/film


  

Komende diensten                    
Beperkt voor kerkgangers. (u kunt zich tot vrijdagavond aanmelden via voorzitter@pghvh.nl of telefonisch
tussen 19.00 en 21.00 uur.bij Wim v Leeuwen 386771 of Jolanda Schaap 386015
) verder alleen via Kerkomroep te volgen


zondag 13 juni                  10.00 uur             ds. Dirk van Duijvenbode                              Heilig Avondmaal
zondag 20 juni                  10.00 uur             ds. Dirk van Duijvenbode
zondag 27 juni                  10.00 uur             ds. Dirk van Duijvenbode

wie was Maria  Magdalena


Het antwoord uit de Bijbel

Maria Magdalena was een trouwe volgeling van Jezus Christus. Haar naam, Magdalena, is waarschijnlijk afgeleid van het stadje Magdala (mogelijk Magadan), in de buurt van het Meer van Galilea. Het kan zijn dat Maria daar ooit heeft gewoond.


Maria Magdalena was een van de vrouwen die met Jezus en zijn discipelen meereisden en hen in materieel opzicht ondersteunden (Lukas 8:1-3). Ze was een ooggetuige van Jezus’ terechtstelling, en ze was een van de eersten die hem na zijn opstanding zag (Markus 15:40; Johannes 20:11-18).


 Was Maria Magdalena een prostituee?


 Was Maria Magdalena een ‘apostel van de apostelen’?


 Was Maria Magdalena de vrouw van Jezus Christus?


 Hoeveel Maria’s worden er in de Bijbel genoemd?


 Was Maria Magdalena een prostituee?

De Bijbel zegt niet dat Maria Magdalena een prostituee was. Het enige wat er over haar achtergrond wordt gezegd is dat Jezus zeven demonen bij haar uitdreef (Lukas 8:2).


Waar komt het idee dat ze een prostituee was geweest dan vandaan? Eeuwen na haar dood werd beweerd dat ze dezelfde persoon was als de vrouw (waarschijnlijk een prostituee) die Jezus’ voeten waste met haar tranen en droogde met haar haar (Lukas 7:36-38). Maar voor die gedachte is geen Bijbelse basis.


 Was Maria Magdalena een ‘apostel van de apostelen’?

Nee. In de katholieke kerk wordt Maria de ‘Heilige Maria Magdalena’ en de ‘Apostel van de Apostelen’ genoemd, omdat ze een van de eersten was die aan de apostelen het nieuws over Jezus’ opstanding bracht (Johannes 20:18). Maar dat maakt haar nog geen apostel. En nergens in de Bijbel wordt ze zo genoemd (Lukas 6:12-16).


De Bijbel werd voltooid tegen het eind van de eerste eeuw n.Chr. Maar pas in de zesde eeuw besloten kerkleiders om Maria Magdalena een hogere status te geven. In geschriften uit de tweede en derde eeuw — die geen deel uitmaken van de Bijbelcanon — wordt over sommige apostelen van Jezus gezegd dat ze jaloers op Maria waren. Zulke verzonnen verhalen zijn niet gebaseerd op de Bijbel.


 Was Maria Magdalena de vrouw van Jezus Christus?

Nee. De Bijbel maakt duidelijk dat Jezus nooit is getrouwd. *


 Hoeveel Maria’s worden er in de Bijbel genoemd?

In de Bijbel worden zes vrouwen genoemd die Maria * heetten.


1. De moeder van Jezus (Mattheüs 1:18).


2. De zus van Martha en Lazarus (Johannes 11:1, 2).


3. Maria Magdalena (Lukas 8:2).


4. De moeder van Jakobus en Joses (Mattheüs 27:56).


5. De moeder van Johannes Markus (Handelingen 12:12).


6. Een christen in Rome die hard werkte voor de gemeente daar (Romeinen 16:6).